NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!

Befogadás, gondozás, felelősségvállalás!

Anyagi juttatások

2014-től kezdődően a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

 Jogviszonya fennállásának időtartama alatt a nevelőszülő társadalombiztosítási ellátásra jogosult, évei figyelembe vehetőek a nyugdíj számításánál. 
 Lehetőség van más keresőtevékenység folytatására is, ha azzal nem veszélyezteti a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását.

A nevelőszülő díjazásának elemei

1. A nevelőszülőt alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30%-a illeti meg. (Ez 2019-ben havonta 44.700 Ft.)
2. Ezen felül gyermekenként, fiatal felnőttenként havonta legalább a minimálbér 20%-át kapja kiegészítő díjként. (Ez 2019-ben havonta 29.800 Ft.) 
3. Egyedi szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg. (Ez 2019-ben havonta 7.450 Ft.) 
4. 2020. január 1-jétől a nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után GYED-et vehet igénybe. 
5. A nevelőszülőt a gyermek, fiatal felnőtt ellátására nevelési díj illeti meg, amely juttatást a nevelőszülő kizárólag a gyermek, fiatal felnőtt megfelelő ellátására fordíthatja (pl. élelmezés, ruházkodás, tankönyvek, egészségügyi ellátás, stb.). A nevelési díj legalacsonyabb összege – gyerme kenként, fiatal felnőttenként – havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. (Ez 2019-ben minimum 34.200 Ft.) 
6. A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Ennek éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál.(Ez 2019-ben havonta legalább 8.550 Ft.)

Ha ÖN szívesen lenne nevelőszülő, érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken az Ön megyéjében működő nevelőszülői hálózatokról.