NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!

Befogadás, gondozás, felelősségvállalás!

Anyagi juttatások

2014-től kezdődően a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

 Jogviszonya fennállásának időtartama alatt a nevelőszülő társadalombiztosítási ellátásra jogosult, évei figyelembe vehetőek a nyugdíj számításánál. 
 Lehetőség van más keresőtevékenység folytatására is, ha azzal nem veszélyezteti a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását.

A nevelőszülő díjazásának elemei

1. A nevelőszülőt alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30%-a illeti meg. (Ez 2023-ban havonta 69.600 Ft.)


2. Ezen felül gyermekenként, fiatal felnőttenként havonta legalább a minimálbér 20%-át kapja kiegészítő díjként. (Ez 2023-ban havonta 46.400 Ft.)


3. Átlagostól eltérő (különleges,speciális,kettős) szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7%-a illeti meg. (Ez 2023-ban havonta 16.240 Ft.) 


4. A nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után GYED-et vehet igénybe. A GYED igénybevétele esetén a nevelőszülő nem jogosult az érintett gyermek tekintetében a többletdíjra, ami szintén a gyermek életkorára tekintettel illetné meg, azonban a munkájáért járó díjazás többi elemére változatlanul jogosult. Továbbá a gyermek ellátására, gondozására szolgáló juttatások is ugyanúgy megilletik a nevelőszülőt, mintha nem venné igénybe a GYED-et.


5. A nevelőszülőt a gyermek, fiatal felnőtt ellátására, illetve a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére nevelési ellátmány illeti meg, amely juttatást a nevelőszülő kizárólag a gyermek, fiatal felnőtt megfelelő ellátására fordíthatja (pl.: élelmezés, ruházkodás, tankönyvek, egészségügyi ellátás, stb.). 

A nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2023. évben – gyermekenként, fiatal felnőttenként – havonta 53 437 forint, különleges szükségletű gyermek esetén 62 344 forint, speciális és kettős szükségletű gyermek esetében 66 798 forint


6. A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt a bölcsődében, óvodában, általános és középiskolában ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátásra jogosult.


7. A nevelőszülőket és a gondozásukban elhelyezett gyermekeket a tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódóan utazási kedvezmény illeti meg, évente 16 alkalommal 50%-os kedvezményű és további két alkalommal 90%-os kedvezményű (csoportos) menetjegy igénybevételére jogosultak.

Ha ÖN szívesen lenne nevelőszülő, érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken az Ön megyéjében működő nevelőszülői hálózatokról.