NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!

Befogadás, gondozás, felelősségvállalás!

A nevelőszülővé válás menete

1. Jelentkezés a nevelőszülői hálózatot működtető gyermekvédelmi intézménynél személyesen, írásban vagy telefonon 
2. Személyes beszélgetés 
3. Környezettanulmány készítése annak megállapítása érdekében, hogy a jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására 
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása 
5. Háziorvosi vélemény bemutatása 
6Pszichológiai alkalmassági vizsgálat 
7. Részvétel a 60 órás felkészítő tanfolyamon 
8. Döntés az alkalmasságról 
9. Keretmegállapodás megkötése a nevelőszülői hálózatot működtetővel, szolgáltatói nyilvántartásba vétel 
10. Vállalni kell, hogy az első gyermek elhelyezésétől számítva 2 éven belül megszerzi a szükséges nevelőszülői végzettséget – képesített vagy szakképzett nevelőszülővé válik, egy 240 órás KOP vagy 500 órás OKJ tanfolyam elvégzésével 
11. Évente továbbképzésen kell részt vennie 
12. A nevelőszülőt a nevelőszülői tanácsadó folyamatosan segíti munkájában 
13. Saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ha saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Indokolt esetben – így különösen testvérek együttes elhelyezésénél – a fentebb említett gyermeklétszámtól el lehet térni.

Ha ÖN szívesen lenne nevelőszülő, érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken az Ön megyéjében működő nevelőszülői hálózatokról.