NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!

Befogadás, gondozás, felelősségvállalás!

Mi a nevelőszülő feladata?

• A nevelőszülő saját otthonában nyújt teljes körű ellátást a nála ideiglenesen elhelyezett gyermeknek.

Ennek érdekében különösen:

• elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását ;
• elősegíti – a működtető támogatásával – a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együtt működik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, segíti örökbefogadó családnál történő elhelyezését ;
 felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére ;
• a gyámhatóság határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolat tartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival.

Ha ÖN szívesen lenne nevelőszülő, érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken az Ön megyéjében működő nevelőszülői hálózatokról.